Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

www.123gezocht.nl wordt onderhouden door Ined.nl Op de inhoud en het gebruik van www.123gezocht.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van www.123gezocht.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Evesi behoudt zich het recht voor www.123gezocht.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op www.123gezocht.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.123gezocht.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Ined, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan 123gezocht zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van www.123gezocht.nl, mag niets van www.123gezocht.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 123gezocht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op UwDomein.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Evesi spant zich in om de informatie op UwDomein.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 123gezocht sluit iedere aansprakelijkheid voor op UwDomein.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op UwDomein.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op UwDomein.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Ined spant zich in om www.123gezocht.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van www.123gezocht.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op www.123gezocht.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Ined. Evesi biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Ined worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op www.123gezocht.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naarwww.123gezocht.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van www.123gezocht.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?